نمایش 1–12 از 71 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 24

ران گوساله پویا پروتئین وزن ۲ کیلوگرم

177,550 تومان

خورشتی گوساله کیمبال مقدار ۱ کیلوگرم

99,800 تومان

راسته گوساله پویا پروتئین وزن ۱۰۰۰ گرم

92,100 تومان

سر دست گوساله کیمبال مقدار ۱ کیلو گرم

86,760 تومان

ماهیچه ممتاز گوساله مهیا پروتئین مقدار ۱ کیلوگرم

86,040 تومان

ران گوساله پویا پروتئین وزن ۱ کیلوگرم

85,210 تومان

گردن بدون استخوان گوساله کیمبال مقدار ۱ کیلوگرم

84,000 تومان

مخلوط گوساله کیمبال مقدار ۱ کیلوگرم

82,760 تومان

ران گوساله مهتا پروتئین وزن ۱ کیلوگرم – با ارز نیمایی

82,500 تومان

ران گوساله پویا پروتئین وزن ۱ کیلوگرم – با ارز نیمایی

82,500 تومان

گوشت مخلوط گوساله مهیا پروتئین مقدار ۱ کیلوگرم

81,100 تومان

راسته گوساله مهتا پروتئین وزن ۱ کیلوگرم – با ارز نیمایی

80,020 تومان