خانه » فروشگاه » پیش خرید

نمایش 1–8 از 7549 نتیجه

سیم بکسل جرثقیل نمره 22 مغزی فولادی 6 رشته 6×37 راست بافت _ پیش خرید

900 تومان

سیم بکسل جرثقیل نمره 22 مغزی فولادی 6 رشته 6×37 بافت الفانت کره Wire Rope 6 x 37_(iwrc)

خرید بی‌واسطه  قیمت منصفانه
3 نفر در حال بازدید...

سیم بکسل جرثقیل نمره 20 مغزی فولادی 6 رشته 6×37 راست بافت _ پیش خرید

900 تومان

سیم بکسل جرثقیل نمره 20 مغزی فولادی 6 رشته 6×37 بافت الفانت کره Wire Rope 6 x 37_(iwrc)

خرید بی‌واسطه  قیمت منصفانه
3 نفر در حال بازدید...

سیم بکسل جرثقیل نمره 18 مغزی فولادی 6 رشته 6×37 راست بافت _ پیش خرید

900 تومان

سیم بکسل جرثقیل نمره 18 مغزی فولادی 6 رشته 6×37 بافت الفانت کره Wire Rope 6 x 37_(iwrc)

خرید بی‌واسطه  قیمت منصفانه
1 نفر در حال بازدید...

سیم بکسل جرثقیل نمره 16 مغزی فولادی 6 رشته 6×37 راست بافت _ پیش خرید

900 تومان

سیم بکسل جرثقیل نمره 16 مغزی فولادی 6 رشته 6×37 بافت الفانت کره Wire Rope 6 x 37_(iwrc)

خرید بی‌واسطه  قیمت منصفانه
1 نفر در حال بازدید...

سیم بکسل جرثقیل نمره 14 مغزی فولادی 6 رشته 6×37 راست بافت _ پیش خرید

900 تومان

سیم بکسل جرثقیل نمره 14 مغزی فولادی 6 رشته 6×37 بافت الفانت کره Wire Rope 6 x 37_(iwrc)

خرید بی‌واسطه  قیمت منصفانه
2 نفر در حال بازدید...

سیم بکسل جرثقیل نمره 12 مغزی فولادی 6 رشته 6×37 راست بافت _ پیش خرید

900 تومان

سیم بکسل جرثقیل نمره 12 مغزی فولادی 6 رشته 6×37 بافت الفانت کره Wire Rope 6 x 37_(iwrc)

خرید بی‌واسطه  قیمت منصفانه
3 نفر در حال بازدید...

سیم بکسل جرثقیل نمره 10 مغزی فولادی 6 رشته 6×37 راست بافت _ پیش خرید

900 تومان

سیم بکسل جرثقیل نمره 10 مغزی فولادی 6 رشته 6×37 بافت الفانت کره Wire Rope 6 x 37_(iwrc)

خرید بی‌واسطه  قیمت منصفانه
1 نفر در حال بازدید...

سیم بکسل جرثقیل نمره 8 مغزی فولادی 6 رشته 6×37 راست بافت _ پیش خرید

900 تومان

سیم بکسل جرثقیل نمره 8 مغزی فولادی 6 رشته 6×37 بافت الفانت کره Wire Rope 6 x 37_(iwrc)

خرید بی‌واسطه  قیمت منصفانه
18 نفر در حال بازدید...