روز رشت چه روزی است؟

روز رشت چه روزی است؟

بیشتر شهرهای تاریخی و توریستی براساس نشانه های تاریخی گوناگونی که دارند، هر ساله یک روز را به عنوان نماد آن شهر برمی گزینند و آن را گرامی می دارند. در استان گیلان نیز، یک روز را به عنوان روز رشت انتخاب کردند و با برپایی جشن و مراسمات گوناگون...

ادامه مطلب