جـسـتجـو
بر اساس دسته بندی
فیلتر براساسدسته‌ها
خرید اینترنتی
قیمت روز
اخبار فروشگاه

خانه / قیمت روز / قیمت روز گوشت گوسفند

قیمت روز گوشت گوسفند

قیمت روز گوشت گوسفند آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه ، ۶ فروردین سال ۹۹ ساعت ۱۳:۳۰ ظهر

قیمت روز گوشت گوسفند ، انواع و برند گوشت گوسفند جزء فاکتورهایی هستند که همه ما در خرید گوشت گوسفند به آن ها توجه می کنیم. گوشت گوسفند را که می خرید، شامل نوع و برند خاصی است که قیمتش را هم، تحت تأثیر خود قرار می دهد. ما در ادامه این مطلب قصد داریم قیمت محصولات از انواع تولیدکنندگان برندهای گوشت گوسفند از قبیل :

مهتا پروتئین، پویا پروتئین، بهین پروتئین، کیمبال، مهیا پروتئین، آوا پروتئین، کوروش پروتئین، آیدا پروتئین و … را به صورت، آنلاین و به روز برای فروش :

گوشت گوسفند تازه، گرم و منجمد، یخ زده، محلی، گوشت چرخ کرده، ران، سردست، خورشتی، ماهیچه، راسته، قلوه گاه، فیله، گردن، کله پاچه، دل، جگر و قلوه، گوشت مخلوط، پاچه، استیک، بیفتک، بیف استراگانف، نگینی، مغز و زبان، کبابی، آماده و نیمه آماده و … برای شما ارائه نماییم. 

شما می توانید قیمت روز گوشت گوسفند را در جداول زیر بررسی نموده و نسبت به تغییرات قیمت امروز گوشت گوسفند آگاهی یابید.

از آنجاییکه برای بسیاری از افراد علاوه بر قیمت روزانه گوشت گوسفند ، مشخصات و ویژگی آنها نیز برای انتخاب اهمیت فراوانی دارد، (مشاهده راهنمای خرید اینترنتی گوشت گوسفند) را جهت آشنایی بیشتر با این محصول به شما پیشنهاد می نماییم.

با ما همراه باشید :

قیمت امروز چهارشنبه ۶ فروردین سال ۹۹ – پرفروش ترین های خرید گوشت گوسفند
نوع گوشت گوسفند قیمت گوشت گوسفند (ریال)
قلوه گاه گوسفندی پویا پروتئین وزن ۱ کیلوگرم – با ارز نیمایی     ۶۰۹,۶۰۰ ریال
خورشتی گوسفندی پویا پروتئین وزن ۱ کیلوگرم  ۱,۱۸,۱۰ ریال
ران گوسفندی کیمبال مقدار ۱ کیلوگرم  ۱,۱۸۷,۷۰۰ ریال
گوشت چرخ کرده مخلوط پویا پروتئین وزن ۱ کیلوگرم – با ارز نیمایی     ۷۶۶,۱۰۰ ریال
گوشت چرخ کرده مخلوط پویا پروتئین وزن ۷۰۰ گرم     ۲۹۸,۱۰ ریال
مخلوط گوساله پویا پروتئین وزن ۱ کیلوگرم – با ارز نیمایی     ۷۷۲,۷۰۰ ریال
گوشت چرخکرده مخلوط گوساله و گوسفند مهتا پروتئین وزن ۱ کیلوگرم – با ارز نیمایی     ۷۶۶,۱۰۰ ریال
گوشت مخلوط گوساله مهیا پروتئین مقدار ۱ کیلوگرم     ۸۰۷,۷۰۰ ریال
ماهیچه گوسفند کوروش پروتئین البرز مقدار ۱ کیلوگرم  ۱,۱۸۷,۲۰۰ ریال
سر دست گوسفندی پویا پروتئین وزن ۲ کیلوگرم  ۲,۱۶,۰۰۰ ریال
راسته گوسفند مهتا پروتئین مقدار ۱ کیلوگرم – با ارز نیمایی     ۹۰۷,۷۰۰ ریال
ماهیچه گوسفند مهتا پروتئین مقدار ۱ کیلوگرم – با ارز نیمایی   ۱,۱۱۸,۰۰۰ ریال
ران گوسفندی مهیا پروتئین مقدار ۱ کیلوگرم  ۱,۱۸۷,۷۰۰ ریال

 

قیمت امروز چهارشنبه ۶ فروردین سال ۹۹ – قیمت روز گوشت گوسفند مهیا پروتئین
نوع گوشت گوسفند قیمت روز گوشت گوسفند (ریال)
ماهیچه پلویی گوسفند مهیا پروتئین مقدار ۸۰۰ گرم     ۷۶۶,۸۰۰ ریال
نیم شقه سردست ۷ کیلویی گوسفند مهیا                 – ریال
گوشت مخلوط گوساله مهیا پروتئین مقدار ۱ کیلوگرم     ۸۰۷,۷۰۰ ریال
گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفند مهیا پروتئین مقدار ۰.۷ کیلوگرم     ۷۱۷,۰۰۰ ریال
ران گوسفندی مهیا پروتئین مقدار ۱ کیلوگرم  ۱,۱۸۷,۷۰۰ ریال
راسته بی استخوان گوسفندی داخلی مهیا پروتئین مقدار ۱ کیلوگرم  ۱,۷۰۹,۰۰۰ ریال
قیمه ای گوسفند ممتاز داخلی مهیا پروتئین مقدار ۰.۷ کیلوگرم     ۷۶۲,۹۰۰ ریال
سردست بدون گردن گوسفند داخلی مهیا پروتئین مقدار ۱ کیلوگرم  ۱,۱۷۷,۲۰۰ ریال

 

قیمت امروز چهارشنبه ۶ فروردین سال ۹۹ – قیمت روز گوشت گوسفند کیمبال
نوع گوشت گوسفند قیمت روز گوشت گوسفند (ریال)
ران گوسفندی کیمبال مقدار ۱ کیلوگرم  ۱,۱۸۷,۷۰۰ ریال
سردست گوسفند ۱ کیلویی تازه کیمبال  ۱,۱۷۷,۲۰۰ ریال
راسته بی استخوان کیمبال مقدار ۱ کیلو گرم  ۱,۷۰۹,۰۰۰ ریال
ماهیچه گوسفند ۱ کیلویی تازه کیمبال                 – ریال
گردن گوسفند ۱ کیلویی تازه کیمبال                 – ریال
قلوگاه گوسفند ۱ کیلویی تازه کیمبال     ۶۷۸,۹۰۰ ریال

 

قیمت امروز چهارشنبه ۶ فروردین سال ۹۹ – قیمت روز گوشت گوسفند آوا پروتئین
نوع گوشت گوسفند قیمت روز گوشت گوسفند (ریال)
چرخکرده ممتاز مخلوط ۱ کیلویی ویژه آوا پروتئین     ۷۹۶,۶۰۰ ریال
چرخکرده مخلوط ۱ کیلویی آوا     ۷۹۶,۶۰۰ ریال
قلوه گاه گوسفند ۱ کیلویی آوا     ۶۱,۰۰۰ ریال
سردست گوسفند ۱ کیلویی آوا   ۱,۱۱۰,۰۰۰ ریال
ران گوسفند ۱ کیلویی آوا  ۱,۱۲۰,۰۰۰ ریال

 

قیمت امروز چهارشنبه ۶ فروردین سال ۹۹ – قیمت روز گوشت گوسفند پویا پروتئین
نوع گوشت گوسفند قیمت روز گوشت گوسفند (ریال)
سر دست گوسفندی پویا پروتئین وزن ۲ کیلوگرم  ۲,۱۶,۰۰۰ ریال
قلوه گاه گوسفندی پویا پروتئین وزن ۱ کیلوگرم – با ارز نیمایی     ۶۰۹,۶۰۰ ریال
سر دست گوسفندی پویا پروتئین وزن ۱ کیلوگرم – با ارز نیمایی   ۱,۱۱۷,۱۰۰ ریال
سردست گوسفندی پویا پروتئین وزن ۱ کیلوگرم  ۱,۱۷۷,۲۰۰ ریال

 

قیمت امروز چهارشنبه ۶ فروردین سال ۹۹ – قیمت روز گوشت گوسفند مهتا پروتئین
نوع گوشت گوسفند قیمت گوشت گوسفند (ریال)
گوشت چرخکرده مخلوط گوساله و گوسفند مهتا پروتئین وزن ۱ کیلوگرم – با ارز نیمایی     ۷۶۶,۱۰۰ ریال
سردست گوسفند مهتا پروتئین مقدار ۱ کیلوگرم – با ارز نیمایی   ۱,۱۱۷,۱۰۰ ریال
ران گوسفند مهتا پروتئین مقدار ۲ کیلوگرم – با ارز نیمایی  ۲,۲۷۶,۷۰۰ ریال
راسته گوسفند مهتا پروتئین مقدار ۱ کیلوگرم – با ارز نیمایی     ۹۰۷,۷۰۰ ریال
ماهیچه گوسفند مهتا پروتئین مقدار ۱ کیلوگرم – با ارز نیمایی   ۱,۱۱۸,۰۰۰ ریال

 

قیمت امروز چهارشنبه ۶ فروردین سال ۹۹ – قیمت روز گوشت گوسفند کوروش پروتئین
نوع گوشت گوسفند قیمت گوشت گوسفند (ریال)
ران گوسفندی کوروش پروتئین البرز مقدار ۱.۷ کیلوگرم – ارز نیمایی  ۱,۶۸۶,۷۰۰ ریال
ران گوسفندی کوروش پروتئین البرز مقدار ۲ کیلوگرم – ارز نیمایی  ۲,۲۷۶,۸۰۰ ریال
ماهیچه گوسفند کوروش پروتئین البرز مقدار ۱ کیلوگرم  ۱,۱۸۷,۲۰۰ ریال
ران گوسفندی کوروش پروتئین البرز مقدار ۱ کیلوگرم  ۱,۱۷۷,۰۰۰ ریال
سردست گوسفند کوروش پروتئین البرز مقدار ۱ کیلوگرم – ارز نیمایی   ۱,۱۱۷,۱۰۰ ریال
ران گوسفندی کوروش پروتئین البرز مقدار ۲ کیلوگرم  ۲,۱۶,۰۰۰ ریال
راسته با استخوان گوسفندی کوروش پروتئین البرز مقدار ۱ کیلوگرم     ۸۹۶,۷۰۰ ریال
سردست گوسفند کوروش پروتئین البرز مقدار ۱ کیلوگرم  ۱,۱۷۷,۰۰۰ ریال
سردست گوسفند کوروش پروتئین البرز مقدار ۲ کیلوگرم  ۲,۱۶,۰۰۰ ریال
سردست گوسفند کوروش پروتئین البرز مقدار ۱.۷ کیلوگرم  ۱,۷۱۷,۷۰۰ ریال

شما با مراجعه به بخش قیمت روز و مقایسه قیمت ها و برندهای موجود ، می توانید از لیست قیمت امروز مواد غذایی موردنیاز خود مطلع شده و یک خرید اینترنتی مطمئن با هزینه مناسب را برای بودجه ماهانه خرید سوپرمارکتی خود انجام دهید. در این مطلب قیمت روز گوشت گوسفند را برای شما دوستان به صورت روزانه بروزرسانی می کنیم تا به قیمت گوشت گوسفند امروز آگاهی یابید.

درواقع، شما از یک مجموعه ای خرید می کنید که اصل را بر ارتقای اعتبار خود در راستای مشتری مداری قرار داده است. بنابراین، فروشگاه اینترنتی میرزا بازار سعی دارد تا اعتبار مشتری مداری خود را در بین کاربرانش روز به روز بالاتر برده و رضایت مشتریانش را برای همیشه به دست بیاورد و آن را حفظ نماید. به روز بودن از جهت قیمت (قیمت روز)، کمی و کیفی، یک منفعت دو طرفه است که هم فروشنده و هم خریدار در سود آن شریک هستند؛ منفعت فروشنده همان جلب اعتماد مشتری است که به ارتقای اعتبار خودش منجر می شود، از طرفی هم، منفعت خریدار همان اطمینان خاطر می باشد که صرف هزینه کمتر، مدیریت زمان و … است.

درباره ی احمدی

Avatar

مطلب پیشنهادی

قیمت روز کیک و کلوچه

قیمت روز کیک و کلوچه

قیمت روز کیک و کلوچه آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه ، ۶ فروردین …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *