جـسـتجـو
بر اساس دسته بندی
فیلتر براساسدسته‌ها
خرید اینترنتی
قیمت روز
اخبار فروشگاه

خانه / قیمت روز / قیمت روز فلفل سفید، فلفل سیاه و فلفل قرمز

قیمت روز فلفل سفید، فلفل سیاه و فلفل قرمز

 قیمت روز فلفل سفید، فلفل سیاه و فلفل قرمز آخرین بروز رسانی در تاریخ چهارشنبه ، ۶ فروردین سال ۹۹ ساعت ۱۳:۳۰ ظهر

قیمت روز فلفل سفید، فلفل سیاه و فلفل قرمز انواع، برند آنها جزء فاکتورهایی هستند که همه ما در خرید به آن ها توجه می کنیم. فلفل سفید، فلفل سیاه و فلفل قرمز را که می خرید، شامل نوع ، برند خاصی است که قیمتش را هم، تحت تأثیر خود قرار می دهد. ما در ادامه این مطلب قصد داریم نرخ روزانه این محصولات را از انواع برندها از قبیل :

گلستان، کرالیچین، همیشک، گل باز، الیت، چاوش، ترخینه، برتر، گلها، هاتی کارا، شاهسوند، کیچن رز، سبزان، گلیران، گلزار، سانتین، پرشین گاردن، تیستی، فامیلا، مهنام، سحرخیز، هدیه طلا، تیار ، چم چنگ و … را به صورت، آنلاین و به روز برای فروش : فلفل قرمز، فلفل سیاه، فلفل سفید و لیمو و فلفل، پودر، دانه، پرک، چیلی، پاپریکا و … برای شما ارائه نماییم. 

شما می توانید قیمت فلفل سفید، فلفل سیاه و فلفل قرمز را در جداول زیر بررسی نموده و نسبت به تغییرات امروز آن آگاهی یابید. 

از آنجاییکه برای بسیاری از افراد علاوه بر قیمت روزانه فلفل سفید، فلفل سیاه و فلفل قرمز ، مشخصات و ویژگی آنها نیز برای انتخاب اهمیت فراوانی دارد، (مشاهده راهنمای خرید اینترنتی فلفل سفید، فلفل سیاه و فلفل قرمز) را جهت آشنایی بیشتر با این محصول به شما پیشنهاد می نماییم.

با ما همراه باشید :

قیمت امروز چهارشنبه ۶ فروردین  سال ۹۹ – پرفروش ترین های خرید فلفل سفید، فلفل سیاه و فلفل قرمز
نوع فلفل سفید، فلفل سیاه و فلفل قرمز قیمت فلفل سفید، فلفل سیاه و فلفل قرمز (ریال)
پرک فلفل قرمز پول بیبر ترکی کرالیچین مقدار ۷۸۰ گرم ۲۱,۷۰۰ ریال
فلفل پاپریکا گلستان مقدار ۸۰ گرم ۷۷,۸۷۰ ریال
فلفل سیاه گلستان مقدار ۹۰ گرم ۱۶۲,۲۷۰ ریال
فلفل قرمز گلستان مقدار ۸۰ گرم ۶۶,۲۷۰ ریال
پودر پاپریکا همیشک مقدار ۶۰ گرم ۱۰۰,۸۰۰ ریال
پودر فلفل قرمز کرالیچین مقدار ۷۰ گرم ۱,۷۲۰ ریال
پرک فلفل قرمز پول بیبر ترکی کرالیچین مقدار ۶۰ گرم ۷۷,۶۰۰ ریال
پودر فلفل سیاه ترخینه مقدار ۷۰ گرم ۷۶,۷۰۷ ریال
دانه فلفل سیاه کرالیچین مقدار ۷۰ گرم ۷۶,۸۰۰ ریال
پودر فلفل چیلی الیت مقدار ۶۰ گرم ۷۲,۰۰۰ ریال
چاشنی لیمو فلفلی گلها مقدار ۱۰۰ گرم ۱۷۹,۲۰۰ ریال

 

قیمت امروز چهارشنبه ۶ فروردین سال ۹۹ – قیمت روز فلفل سفید، فلفل سیاه و فلفل قرمز همیشک
نوع فلفل سفید، فلفل سیاه و فلفل قرمز قیمت فلفل سفید، فلفل سیاه و فلفل قرمز (ریال)
پودر پاپریکا همیشک مقدار ۶۰ گرم ۱۰۰,۸۰۰ ریال
فلفل سیاه همیشک مقدار ۵۰۰ گرم ۴۹۷,۰۰۰ ریال
چاشنی سیر و لیمو همیشک مقدار ۷۷ گرم ۱۸۷,۲۰۰ ریال
ادویه فلفل سفید همیشک مقدار ۱۰۰ گرم ۱۷۷,۶۰۰ ریال

 

قیمت امروز چهارشنبه ۶ فروردین سال ۹۹ – قیمت روز فلفل سفید، فلفل سیاه و فلفل قرمز گلستان
نوع فلفل سفید، فلفل سیاه و فلفل قرمز قیمت فلفل سفید، فلفل سیاه و فلفل قرمز (ریال)
فلفل پاپریکا گلستان مقدار ۸۰ گرم ۷۷,۸۷۰ ریال
فلفل سیاه گلستان مقدار ۹۰ گرم ۱۶۲,۲۷۰ ریال
گرانول فلفل سیاه گلستان مقدار ۹۰ گرم ۱۶۲,۲۷۰ ریال
فلفل قرمز گلستان مقدار ۸۰ گرم ۶۶,۲۷۰ ریال
پودر فلفل سیاه گلستان مقدار ۷۰۰ گرم ۷۷۷,۰۷۰ ریال
پودر فلفل قرمز گلستان مقدار ۷۰۰ گرم ۱۷۷,۶۰۰ ریال
فلفل قرمز گلستان مقدار ۷۵ گرم ۵۵,۰۰۰ ریال

 

قیمت امروز چهارشنبه ۶ فروردین سال ۹۹ – قیمت روز فلفل سفید، فلفل سیاه و فلفل قرمز هاتی کارا
نوع فلفل سفید، فلفل سیاه و فلفل قرمز قیمت فلفل سفید، فلفل سیاه و فلفل قرمز (ریال)
فلفل قرمز هاتی کارا وزن ۵۰۰ گرم ۲۵۶,۰۰۰ ریال

 

قیمت امروز چهارشنبه ۶ فروردین سال ۹۹ -قیمت روز فلفل سفید، فلفل سیاه و فلفل قرمز الیت
نوع فلفل سفید، فلفل سیاه و فلفل قرمز قیمت فلفل سفید، فلفل سیاه و فلفل قرمز (ریال)
پودر فلفل چیلی الیت مقدار ۶۰ گرم ۷۲,۰۰۰ ریال
چاشنی لیمو و فلفل الیت مقدار ۱۰۰ گرم ۱۱۷,۲۰۰ ریال

 

قیمت امروز چهارشنبه ۶ فروردین سال ۹۹ – قیمت روز فلفل سفید، فلفل سیاه و فلفل قرمز کرالیچین
نوع فلفل سفید، فلفل سیاه و فلفل قرمز قیمت فلفل سفید، فلفل سیاه و فلفل قرمز (ریال)
پرک فلفل قرمز پول بیبر ترکی کرالیچین مقدار ۳۸۰ گرم ۲۴۰,۰۰۰ ریال
پودر فلفل قرمز کرالیچین مقدار ۵۰ گرم ۲۲,۰۰۰ ریال
پرک فلفل قرمز پول بیبر ترکی کرالیچین مقدار ۶۰ گرم ۳۲,۶۰۰ ریال
پودر فلفل قرمز درجه یک کرالیچین مقدار ۵۰۰ گرم ۲۲۰,۸۰۰ ریال
دانه فلفل سیاه کرالیچین مقدار ۵۰ گرم ۷۶,۸۰۰ ریال
پودر فلفل سیاه کرالیچین وزن ۵۰۰ گرم
۷۱۵,۰۰۰ ریال
پودر فلفل سیاه کرالیچین مقدار ۵۰ گرم
۷۹,۰۰۰ ریال

 

قیمت امروز چهارشنبه ۶ فروردین سال ۹۹ – قیمت روز فلفل سفید، فلفل سیاه و فلفل قرمز گلها
نوع فلفل سفید، فلفل سیاه و فلفل قرمز قیمت فلفل سفید، فلفل سیاه و فلفل قرمز (ریال)
پودر پاپریکا گلها مقدار ۸۰ گرم ۷۶,۸۰۰ ریال
پودر فلفل قرمز گلها مقدار ۷۰۰ گرم ۷۲۷,۷۲۰ ریال
چاشنی لیمو فلفلی گلها مقدار ۱۰۰ گرم ۱۷۹,۲۰۰ ریال
ادویه چهار خانه گلها مقدار ۶۰ گرم ۱۷۸,۲۷۰ ریال
فلفل سیاه گلها وزن ۵۰ گرم ۷۱,۰۰۰ ریال
پودر فلفل قرمز گلها مقدار ۷۰ گرم ۷۷,۲۰۰ ریال
فلفل سیاه گلها وزن ۹۰ گرم ۱۷۷,۶۰۰ ریال

 

قیمت امروز چهارشنبه ۶ فروردین سال ۹۹ – قیمت روز فلفل سفید ، فلفل سیاه و فلفل قرمز ترخینه
نوع فلفل سفید، فلفل سیاه و فلفل قرمز قیمت فلفل سفید، فلفل سیاه و فلفل قرمز (ریال)
پودر فلفل سیاه ترخینه مقدار ۷۰ گرم ۷۶,۷۰۷ ریال
پودر فلفل قرمز ترخینه مقدار ۷۰ گرم ۷۷,۷۰۷ ریال

 

قیمت امروز چهارشنبه ۶ فروردین سال ۹۹ – قیمت روز فلفل سفید، فلفل سیاه و فلفل قرمز چاوش
نوع فلفل سفید، فلفل سیاه و فلفل قرمز قیمت فلفل سفید، فلفل سیاه و فلفل قرمز (ریال)
پودر فلفل سیاه چاوش مقدار ۱ گرم ۷۲,۹۶۰ ریال
فلفل سیاه چاوش مقدار ۸۷ گرم ۱۷۱,۸۷۰ ریال
فلفل قرمز چاوش مقدار ۵۰ گرم ۴۶,۰۰۰ ریال
فلفل قرمز چاوش مقدار ۷۵ گرم ۷۱,۳۰۰ ریال

 

قیمت امروز چهارشنبه ۶ فروردین سال ۹۹ – قیمت روز  فلفل سفید،فلفل سیاه و فلفل قرمز برتر
نوع فلفل سفید، فلفل سیاه و فلفل قرمز قیمت فلفل سفید، فلفل سیاه و فلفل قرمز (ریال)
فلفل قرمز چیلی برتر مقدار ۵۰۰ گرم ۱۸۳,۵۰۰ ریال
چاشنی لیمو فلفلی برتر مقدار ۷۷ گرم ۱۰۰,۸۰۰ ریال
فلفل قرمز برتر وزن ۷۷۰ گرم ۲۲۰,۸۰۰ ریال

 

قیمت امروز چهارشنبه ۶ فروردین سال ۹۹ – قیمت روز فلفل سفید، فلفل سیاه وفلفل قرمز  کیچن رز
نوع فلفل سفید، فلفل سیاه و فلفل قرمز قیمت فلفل سفید، فلفل سیاه و فلفل قرمز (ریال)
پرک پاپریکا کیچن رز وزن ۲۰ گرم ۱۹۱,۰۷۰ ریال

شما با مراجعه به بخش قیمت روز و مقایسه قیمت ها و برندهای موجود ، می توانید از لیست قیمت امروز مواد غذایی موردنیاز خود مطلع شده و یک خرید اینترنتی مطمئن با هزینه مناسب را برای بودجه ماهانه خرید سوپرمارکتی خود انجام دهید. 

در این مطلب قیمت فلفل سفید، فلفل سیاه و فلفل قرمز امروز را برای شما دوستان به صورت روزانه بروزرسانی می کنیم تا آگاهی یابید.

درواقع، شما از یک مجموعه ای خرید می کنید که اصل را بر ارتقای اعتبار خود در راستای مشتری مداری قرار داده است. بنابراین، فروشگاه اینترنتی میرزا بازار سعی دارد تا اعتبار مشتری مداری خود را در بین کاربرانش روز به روز بالاتر برده و رضایت مشتریانش را برای همیشه به دست بیاورد و آن را حفظ نماید.

به روز بودن از جهت قیمت (قیمت روز)، کمی و کیفی، یک منفعت دو طرفه است که هم فروشنده و هم خریدار در سود آن شریک هستند؛ منفعت فروشنده همان جلب اعتماد مشتری است که به ارتقای اعتبار خودش منجر می شود، از طرفی هم، منفعت خریدار همان اطمینان خاطر می باشد که صرف هزینه کمتر، مدیریت زمان و … است.

درباره ی احمدی

Avatar

مطلب پیشنهادی

قیمت روز کیک و کلوچه

قیمت روز کیک و کلوچه

قیمت روز کیک و کلوچه آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه ، ۶ فروردین …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *