قیمت روز, قیمت روز میوه و سبزیجات

قیمت روز سبزی

قیمت روز سبزی

قیمت روز سبزی آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه ، ۶ فروردین سال ۹۹ ساعت ۱۳:۳۰ ظهر

قیمت روز سبزی ، انواع و برند سبزی جزء فاکتورهایی هستند که همه ما در خرید سبزی به آن ها توجه می کنیم. سبزی را که می خرید، شامل نوع و برند خاصی است که قیمتش را هم، تحت تأثیر خود قرار می دهد. ما در ادامه این مطلب قصد داریم قیمت محصولات از انواع تولیدکنندگان برندهای سبزی از قبیل :

هودکا، فودینو، بلوط، دکتر بیژن، گل باز، فیتزی فانزی، بامیکا، آلاگون، نوبر سبز، پرشین گاردن و … را به صورت، آنلاین و به روز برای فروش :

کاهو، سبزی خوردن، کرفس،اسفناج، پیازچه، کلم، ریحان، جعفری، سیر، سبزی قرمه، سبزی آش، سبزی کوکو، ذرت، بامیه، گشنیز، شوید، برگ چغندر، سبزی کوفته و دلمه،ترب،برگ مو، تره، ترخون و تربچه و … برای شما ارائه نماییم. 

شما می توانید قیمت روز سبزی را در جداول زیر بررسی نموده و نسبت به تغییرات قیمت امروز سبزی آگاهی یابید. از آنجاییکه برای بسیاری از افراد علاوه بر قیمت روزانه سبزی ، مشخصات و ویژگی آنها نیز برای انتخاب اهمیت فراوانی دارد، (مشاهده راهنمای خرید اینترنتی سبزی) را جهت آشنایی بیشتر با این محصول به شما پیشنهاد می نماییم.

با ما همراه باشید :

قیمت امروز چهارشنبه ۶ فروردین سال ۹۹ – پرفروش ترین های خرید سبزی
نوع سبزی قیمت سبزی (ریال)
کلم بروکلی ۱ عدد متوسط بلوط ۹۷,۷۱۶ریال
سیر خشک تعداد ۱۲ تا ۱۷ عدد در هر بسته ۷۰۰ گرمی بلوط ۹۹,۷۷۰ریال
کلم سفید ۱ عدد متوسط بلوط ۷۱,۱۷۲ریال
کاهو پیچ ۱ عدد متوسط بلوط ۶۲,۷۷۷ریال
سبزی کوفته بسته ۷۸۰ گرم دکتر بیژن ۶۷,۰۰۰ریال
سبزی خوردن دکتر بیژن مقدار ۱۸۰ گرم ۷۷,۷۰۰ریال
اسفناج برگی دکتر بیژن مقدار ۱۸۰ گرم ۷۷,۷۰۰ریال
شلغم هودکا – مقدار ۱ کیلوگرم ۷۸,۸۰۰ریال
گل کلم بسته ۱ عددی ۶۸,۲۷۰ریال
پیازچه دکتر بیژن مقدار ۱۶۰ گرم ۷۷,۷۰۰ریال
بیبی اسفناج بامیکا مقدار ۱۱ گرم ۱۲۰,۷۷۰ریال
بامیه منجمد نوبر سبز وزن ۷۰۰ گرم ۱۸۹,۰۰۰ریال
ریحان آلاگون مقدار ۷۰ گرم ۷۷,۷۷۰ریال

 

قیمت امروز چهارشنبه ۶ فروردین سال ۹۹ – قیمت روز سبزی بلوط
نوع سبزی قیمت سبزی (ریال)
کاهو رسمی بلوط (یک عدد متوسط) ۷۷,۲۷۰ریال
کلم بروکلی ۱ عدد متوسط بلوط ۹۷,۷۱۶ریال
سیر خشک تعداد ۱۲ تا ۱۷ عدد در هر بسته ۷۰۰ گرمی بلوط ۹۹,۷۷۰ریال
کلم سفید ۱ عدد متوسط بلوط ۷۱,۱۷۲ریال
کاهو پیچ ۱ عدد متوسط بلوط ۶۲,۷۷۷ریال
کلم قرمز ۱ عدد متوسط بلوط ۷۱,۱۷۲ریال

 

قیمت امروز چهارشنبه ۶ فروردین سال ۹۹ – قیمت روز سبزی هودکا
نوع سبزی قیمت سبزی (ریال)
شلغم هودکا – مقدار ۱ کیلوگرم ۷۸,۸۰۰ریال
چغندر قرمز هودکا – مقدار ۱ کیلوگرم ۶۷,۰۷۰ریال
سیر هودکا – ۷۰۰ گرم ۱۰,۸۱۷ریال
کاهو رسمی هودکا – ۱ عدد ۷۷,۷۷۰ریال
کرفس هودکا – ۷۰۰ گرم ۷۸,۱۰ریال
کلم سفید هودکا – ۱ عددی ۷۷,۱۰۰ریال
کلم بنفش هودکا – ۱ عددی ۷۱,۷۷۰ریال

 

قیمت امروز چهارشنبه ۶ فروردین سال ۹۹ – قیمت روز سبزی دکتر بیژن
نوع سبزی قیمت سبزی (ریال)
سبزی کوفته بسته ۷۸۰ گرم دکتر بیژن ۷۷,۷۰۰ریال
سبزی دلمه بسته ۷۸۰ گرم دکتر بیژن ۷۷,۷۰۰ریال
شوید برگی ۱۷۰ گرمی دکتر بیژن ۶۷,۰۰۰ریال
سبزی قورمه ۷۸۰ گرمی ۷۷,۷۰۰ریال
سبزی خوردن دکتر بیژن مقدار ۱۸۰ گرم ۷۷,۷۰۰ریال
اسفناج برگی دکتر بیژن مقدار ۱۸۰ گرم ۷۷,۷۰۰ریال
پیازچه دکتر بیژن مقدار ۱۶۰ گرم ۷۷,۷۰۰ریال
جعفری دکتر بیژن مقدار ۱۱ گرم ۷۷,۷۰۰ریال
سبزی آش دکتر بیژن مقدار ۷۸۰ گرم ۷۷,۷۰۰ریال
جعفری دکتر بیژن مقدار ۷۸۰ گرم ۷۷,۷۰۰ریال
سبزی خوردن دکتر بیژن مقدار ۷۰ گرم ۷۱,۷۰۰ریال
شوید دکتر بیژن مقدار ۱۱گرم ۷۷,۷۰۰ریال

 

قیمت امروز چهارشنبه ۶ فروردین سال ۹۹ – قیمت روز سبزی گل باز
نوع سبزی قیمت سبزی (ریال)
کاهو فرانسوی گل باز مقدار ۲۰۰ گرم ۱۷۶,۷۰۰ریال
سبزی خوردن گل باز مقدار ۲۰۰ گرم ۹۹,۷۷۰ریال
پیازچه گل باز مقدار ۲۷۰ گرم ۸۹,۲۷۰ریال
کاهو کاسنی گل باز مقدار ۱۷۰ گرم ۱۱۷,۷۰۰ریال
نعناع موهیتو گل باز مقدار ۷۰ گرم ۷۷,۶۰۰ریال

 

قیمت امروز چهارشنبه ۶ فروردین سال ۹۹ – قیمت روز سبزی بامیکا
نوع سبزی قیمت سبزی (ریال)
بیبی اسفناج بامیکا مقدار ۱۱ گرم ۱۲۰,۷۷۰ریال
کاهوی فرانسوی بامیکا وزن ۲۲۷ گرم ۱۰۷,۰۰۰ریال
کاهو تازه بامیکا وزن ۷۰۰ گرم ۸۷,۰۷۰ریال
کرفس خرد شده بامیکا وزن ۷۷۰ گرم ۷۶,۷۰۰ریال
کلم سفید خرد شده بامیکا وزن ۷۷۰ گرم ۷۰,۹۷۰ریال
کاهو رسمی بامیکا وزن ۲۷۰ گرم ۸۲,۹۷۰ریال

 

قیمت امروز چهارشنبه ۶ فروردین سال ۹۹ – قیمت روز سبزی آلاگون
نوع سبزی قیمت سبزی (ریال)
کرفس خورد شده آلاگون مقدار ۷۷۰ گرم ۱۱۷,۷۰۰ریال
ریحان آلاگون مقدار ۷۰ گرم ۷۷,۷۷۰ریال
سبزی کوکو آلاگون مقدار ۷۰۰ گرم ۹۹,۷۷۰ریال
سبزی قرمه آلاگون مقدار ۷۰۰ گرم ۹۹,۷۷۰ریال
پیازچه آلاگون مقدار ۱۷۰ گرم ۶۸,۲۷۰ریال
سبزی پلو آلاگون مقدار ۷۰۰ گرم ۹۹,۷۷۰ریال
سبزی آش آلاگون مقدار ۷۰۰ گرم ۹۹,۷۷۰ریال
سبزی سوپ آلاگون مقدار ۷۰۰ گرم ۹۹,۷۷۰ریال
نعنا جعفری آلاگون مقدار ۷۰۰ گرم ۹۹,۷۷۰ریال
جعفری آلاگون مقدار ۷۰۰ گرم ۹۹,۷۷۰ریال
شوید خرد شده آلاگون مقدار ۷۰۰ گرم ۹۹,۷۷۰ریال

 

قیمت امروز چهارشنبه ۶ فروردین سال ۹۹ – قیمت روز سبزی نوبر سبز
نوع سبزی قیمت سبزی (ریال)
بامیه منجمد نوبر سبز وزن ۷۰۰ گرم ۱۸۱,۸۰۰ریال

شما با مراجعه به بخش قیمت روز و مقایسه قیمت ها و برندهای موجود ، می توانید از لیست قیمت امروز مواد غذایی موردنیاز خود مطلع شده و یک خرید اینترنتی مطمئن با هزینه مناسب را برای بودجه ماهانه خرید سوپرمارکتی خود انجام دهید. در این مطلب قیمت روز سبزی را برای شما دوستان به صورت روزانه بروزرسانی می کنیم تا به قیمت سبزی امروز آگاهی یابید.

درواقع، شما از یک مجموعه ای خرید می کنید که اصل را بر ارتقای اعتبار خود در راستای مشتری مداری قرار داده است. بنابراین، فروشگاه اینترنتی میرزا بازار سعی دارد تا اعتبار مشتری مداری خود را در بین کاربرانش روز به روز بالاتر برده و رضایت مشتریانش را برای همیشه به دست بیاورد و آن را حفظ نماید. به روز بودن از جهت قیمت (قیمت روز)، کمی و کیفی، یک منفعت دو طرفه است که هم فروشنده و هم خریدار در سود آن شریک هستند؛ منفعت فروشنده همان جلب اعتماد مشتری است که به ارتقای اعتبار خودش منجر می شود، از طرفی هم، منفعت خریدار همان اطمینان خاطر می باشد که صرف هزینه کمتر، مدیریت زمان و … است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *