جـسـتجـو
بر اساس دسته بندی
فیلتر براساسدسته‌ها
خرید اینترنتی
قیمت روز
اخبار فروشگاه

خانه / قیمت روز / قیمت روز زیره، گلپر، آویشن و زعفران

قیمت روز زیره، گلپر، آویشن و زعفران

قیمت روز زیره، گلپر، آویشن و زعفران آخرین بروز رسانی در تاریخ چهارشنبه ، ۶ فروردین سال ۹۹ ساعت ۱۳:۳۰ ظهر

قیمت روز زیره، گلپر، آویشن و زعفران انواع و برند آنها جزء فاکتورهایی هستند که همه ما در خرید به آن ها توجه می کنیم. زیره، گلپر، آویشن و زعفران را که می خرید، شامل نوع و برند خاصی است که قیمتش را هم، تحت تأثیر خود قرار می دهد. ما در ادامه این مطلب قصد داریم نرخ روزانه این محصولات را از انواع برندها از قبیل :

برتر، کرالچین، گلها، گلستان، مهنام، فامیلا، خشکپاک، مصطفوی، هاتی کارا، نوین زعفران، نگین، سحرخیز، گلیران، سانتین و … را به صورت، آنلاین و به روز برای فروش : عصاره، پودر، پلویی، سبز، صادراتی و … برای شما ارائه نماییم. 

شما می توانید قیمت زیره، گلپر، آویشن و زعفران را در جداول زیر بررسی نموده و نسبت به تغییرات امروز آن آگاهی یابید. 

از آنجاییکه برای بسیاری از افراد علاوه بر قیمت روزانه زیره، گلپر، آویشن و زعفران مشخصات و ویژگی آنها نیز برای انتخاب اهمیت فراوانی دارد، (مشاهده راهنمای خرید اینترنتی زیره، گلپر، آویشن و زعفران) را جهت آشنایی بیشتر با این محصول به شما پیشنهاد می نماییم.

با ما همراه باشید :

قیمت امروز چهارشنبه ۶ فروردین سال ۹۹ – پرفروش ترین های خرید زیره، گلپر، آویشن و زعفران
نوع زیره، گلپر، آویشن و زعفران قیمت زیره، گلپر، آویشن و زعفران (ریال)
آویشن خشک گلستان مقدار ۷۷ گرم ۱۲۱,۷۸۰ ریال
پودر آویشن ۲۰ گرمی هاتی کارا ۷۶,۷۰۰ ریال
آویشن نمکپاش ۷۰ گرمی برتر ۱۷۷,۷۸۷ ریال
پودر آویشن کرالیچین مقدار ۷۰ گرم ۷۷,۹۷۰ ریال
پودر زیره سبز ۷۰ گرمی کرالیچین  ۷۶,۱۹۷ ریال
زیره سبز نمکپاش ۷۷ گرمی برتر ۱۷۷,۷۹۰ ریال
زیره سبز ۷۰ گرمی برتر ۹۱,۰۷۷ ریال
زیره سبز آسیابی ۷۰ گرمی گلها  ۸۱,۷۲۰ ریال
گلپر ۱۷۰ گرمی کرالچین  ۸۷,۲۱۰ ریال
پودر گلپر ۷۰ گرمی کرالچین  ۱,۲۹۷ ریال
گلپر صادراتی ۷۰ گرمی گلها  ۷۹,۷۲۷ ریال
عصاره زعفران ۸ عدد مهنام  ۸۱,۶۰۰ ریال
زعفران یک گرمی کادوئی برتر ۲۶۸,۷۷۰ ریال
زعفران سرگل ممتاز کریستالی دو گرمی فامیلا ۷۷۷,۶۸۷ ریال
عصاره زعفران ۸ عدد مهنام  ۸۱,۶۰۰ ریال
زعفران خشکپاک مقدار ۲ گرم ۷۷۷,۷۰۰ ریال
زعفران خشکپاک مقدار ۷.۶ گرم ۸۶۷,۰۰۰ ریال
زعفران درجه یک مصطفوی مقدار ۷.۶۰۸ گرم ۷۶۷,۰۰۰ ریال

 

قیمت امروز چهارشنبه ۶ فروردین سال ۹۹ – قیمت روز زیره، گلپر، آویشن و زعفران گلستان 
نوع زیره، گلپر، آویشن و زعفران قیمت زیره، گلپر، آویشن و زعفران (ریال)
آویشن خشک گلستان مقدار ۷۷ گرم ۱۲۱,۷۸۰ ریال
زعفران گلستان مقدار ۷.۶۰۸ گرم ۷۱۷,۰۰۰ ریال

 

قیمت امروز چهارشنبه ۶ فروردین سال ۹۹ – قیمت روز زیره، گلپر، آویشن و زعفران گلها
نوع زیره، گلپر، آویشن و زعفران قیمت زیره، گلپر، آویشن و زعفران (ریال)
آویشن پت ۷۰ گرمی گلها ۲۰۲,۸۷۸ ریال
گلپر صادراتی ۷۰ گرمی گلها  ۷۹,۷۲۷ ریال
زیره سبز آسیابی ۷۰ گرمی گلها  ۸۱,۷۲۰ ریال

 

قیمت امروز چهارشنبه ۶ فروردین سال ۹۹ – قیمت روز زیره، گلپر، آویشن و زعفران برتر
نوع زیره، گلپر، آویشن و زعفران قیمت زیره، گلپر، آویشن و زعفران (ریال)
زیره سبز نمکپاش ۷۷ گرمی برتر ۱۷۷,۷۹۰ ریال
پودر زیره سبز ۷۰ گرمی برتر ۹۷,۷۷۰ ریال
پودر زیره سیاه ۷۰ گرمی برتر ۱۱,۰۷۰ ریال
زیره پلوئی ۲۰ گرمی برتر ۷۷,۶۹۷ ریال
زیره سبز ۷۰ گرمی برتر ۹۱,۰۷۷ ریال
آویشن ۷۷ گرمی برتر ۱۹۷,۰۷۷ ریال
آویشن نمکپاش ۷۰ گرمی برتر ۱۷۷,۷۸۷ ریال
زعفران یک گرمی کادوئی برتر ۲۶۸,۷۷۰ ریال
زعفران یک گرمی برتر ۲۷۰,۷۶۷ ریال
زعفران نیم گرمی برتر ۱۷۷,۸۷۷ ریال
زعفران ۰/۲ گرمی برتر ۷۸۷,۶۰۰ ریال

 

قیمت امروز چهارشنبه ۶ فروردین سال ۹۹ -قیمت روز زیره، گلپر، آویشن و زعفران هاتی کارا
نوع زیره، گلپر، آویشن و زعفران قیمت زیره، گلپر، آویشن و زعفران (ریال)
پودر آویشن ۲۰ گرمی هاتی کارا ۷۲,۷۷۰ ریال

 

قیمت امروز چهارشنبه ۶ فروردین سال ۹۹ – قیمت روز زیره، گلپر،آویشن و زعفران کرالیچین 
نوع زیره، گلپر، آویشن و زعفران قیمت زیره، گلپر، آویشن و زعفران (ریال)
پودر آویشن کرالیچین مقدار ۷۰ گرم ۱۲۹,۱۸۷ ریال
پودر زیره سبز ۷۰ گرمی کرالیچین  ۷۷,۹۷۰ ریال
گلپر ۱۷۰ گرمی کرالچین  ۷۶,۱۹۷ ریال
پودر گلپر ۷۰ گرمی کرالچین  ۸۷,۲۱۰ ریال
  ۱,۲۹۷ ریال

 

قیمت امروز چهارشنبه ۶ فروردین سال ۹۹ – قیمت روز زیره، گلپر، آویشن و زعفران مهنام 
نوع زیره، گلپر، آویشن و زعفران قیمت زیره، گلپر، آویشن و زعفران (ریال)
عصاره زعفران ۸ عدد مهنام  ۷۷,۶۰۰ ریال

 

قیمت امروز چهارشنبه ۶ فروردین سال ۹۹ – قیمت روز زیره،گلپر، آویشن و زعفران خشکپاک
نوع زیره، گلپر، آویشن و زعفران قیمت زیره، گلپر، آویشن و زعفران (ریال)
زعفران خشکپاک مقدار ۲ گرم ۱۰,۷۰۰ ریال
زعفران خشکپاک مقدار ۱.۷ گرم ۱۲۲,۷۰۰ ریال
زعفران خشکپاک مقدار ۷.۶ گرم ۶۷۲,۶۰۰ ریال
  ۷۷۸,۸۰۰ ریال

 

قیمت امروز چهارشنبه ۶ فروردین سال ۹۹ – قیمت روز زیره، گلپر، آویشن و زعفران  نوین زعفران
نوع زیره، گلپر، آویشن و زعفران قیمت زیره، گلپر، آویشن و زعفران (ریال)
زعفران یک گرمی نوین زعفران ۱۰,۷۰۰ ریال
زعفران نیم گرمی نوین زعفران ۱۲۲,۷۰۰ ریال
زعفران چهار گرمی نوین زعفران ۶۷۲,۶۰۰ ریال
زعفران دو گرمی نوین زعفران ۷۷۸,۸۰۰ ریال

 

قیمت امروز چهارشنبه ۶ فروردین سال ۹۹ – قیمت روز زیره،گلپر، آویشن و زعفران نگین 
نوع زیره، گلپر، آویشن و زعفران قیمت زیره، گلپر، آویشن و زعفران (ریال)
زعفران صادراتی ۱گرمی نگین  ۲۲۷,۷۲۰ ریال
زعفران کادوئی صادراتی جعبه ای ۹ گرمی نگین  ۲,۱۶۷,۷۰۰ ریال
زعفران کادوئی صادراتی جعبه ای ۶ گرمی نگین  ۱,۷۷۷,۹۰۰ ریال
زعفران صادراتی ۷ گرمی نگین  ۶۷۰,۲۷۰ ریال

 

قیمت امروز چهارشنبه ۶ فروردین سال ۹۹ – قیمت روز زیره، گلپر، آویشن و زعفران الیت
نوع زیره، گلپر، آویشن و زعفران قیمت زیره، گلپر، آویشن و زعفران (ریال)
عصاره زعفران ۶۷ گرمی الیت ۶۹,۱۱۷ ریال

 

قیمت امروز چهارشنبه ۶ فروردین سال ۹۹ – قیمت روز زیره، گلپر، آویشن وزعفران فامیلا
نوع زیره، گلپر، آویشن و زعفران قیمت زیره، گلپر، آویشن و زعفران (ریال)
زعفران سرگل ممتاز کریستالی چهار گرمی فامیلا ۶۷۸,۷۰۰ ریال
زعفران سرگل ممتاز کریستالی نیم گرمی فامیلا ۹۰,۱۸ ریال
زعفران سرگل ممتاز کریستالی دو گرمی فامیلا ۷۷۲,۸۸۰ ریال
زعفران سرگل ممتاز کریستالی یک گرمی فامیلا ۱۶۲,۲۷۰ ریال

 

قیمت امروز چهارشنبه ۶ فروردین سال ۹۹ – قیمت روز زیره، گلپر،آویشن و زعفران مصطفوی
نوع زیره، گلپر، آویشن و زعفران قیمت زیره، گلپر، آویشن و زعفران (ریال)
زعفران درجه یک مصطفوی مقدار ۲.۱۷ گرم ۷۰۷,۲۰۰ ریال
زعفران درجه یک مصطفوی مقدار ۷.۶۰۸ گرم ۷۲۰,۰۰۰ ریال

 

قیمت امروز چهارشنبه ۶ فروردین سال ۹۹ – قیمت روز زیره، گلپر، آویشن و زعفران  سحرخیز
نوع زیره، گلپر، آویشن و زعفران قیمت زیره، گلپر، آویشن وزعفران (ریال)
زعفران سرگل کاور سحرخیز مقدار ۷.۶۰۸ گرم ۷۷۶,۹۰۰ ریال

 

قیمت امروز چهارشنبه ۶ فروردین سال ۹۹ – قیمت روز زیره، گلپر، آویشن و زعفران گلیران
نوع زیره، گلپر، آویشن و زعفران قیمت زیره، گلپر، آویشن و زعفران (ریال)
زعفران کارتی گلیران مقدار ۷.۶۰۸ گرم ۸۱۹,۶۷۰ ریال

 

قیمت امروز چهارشنبه ۶ فروردین سال ۹۹ – قیمت روز زیره، گلپر، آویشن و زعفران سانتین
نوع زیره، گلپر، آویشن و زعفران قیمت زیره،گلپر، آویشن و زعفران (ریال)
آویشن ۷۰ گرمی سانتین ۱۲۲,۸۷۱ ریال

شما با مراجعه به بخش قیمت روز و مقایسه قیمت ها و برندهای موجود ، می توانید از لیست قیمت امروز مواد غذایی موردنیاز خود مطلع شده و یک خرید اینترنتی مطمئن با هزینه مناسب را برای بودجه ماهانه خرید سوپرمارکتی خود انجام دهید. 

در این مطلب قیمت امروز زیره، گلپر، آویشن و زعفران را برای شما دوستان به صورت روزانه بروزرسانی می کنیم.

درواقع، شما از یک مجموعه ای خرید می کنید که اصل را بر ارتقای اعتبار خود در راستای مشتری مداری قرار داده است. بنابراین، فروشگاه اینترنتی میرزا بازار سعی دارد تا اعتبار مشتری مداری خود را در بین کاربرانش روز به روز بالاتر برده و رضایت مشتریانش را برای همیشه به دست بیاورد و آن را حفظ نماید. به روز بودن از جهت قیمت (قیمت روز)، کمی و کیفی، یک منفعت دو طرفه است که هم فروشنده و هم خریدار در سود آن شریک هستند؛ منفعت فروشنده همان جلب اعتماد مشتری است که به ارتقای اعتبار خودش منجر می شود، از طرفی هم، منفعت خریدار همان اطمینان خاطر می باشد که صرف هزینه کمتر، مدیریت زمان و … است.

درباره ی نویسنده ( میرزابازار)

Avatar

مطلب پیشنهادی

قیمت روز کیک و کلوچه

قیمت روز کیک و کلوچه

قیمت روز کیک و کلوچه آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه ، ۶ فروردین …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *